Категория: Контрол върху качеството в строителството

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

В какво се състои обучението за контрол на качество в строителството

Дистанционно обучение по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

     Обучението по контрол на качеството в строителството се състои от много компоненти. То има както чисто практическа част, която да приложите при своята работа, така и много теоретични познания, които помагат за документалната част на контрола. В най-общ смисъл контрола на качеството в строителството и съответствие на влаганите материали започва с първия ден на строителната или ремонтна работа. Естествено то продължава с наблюдението на обекта и по време на неговата експлоатация през годините.

    Основна тема на обучението по контрол на качеството в строителството засяга проектирането и качественото изграждане на системите, които подържат функционирането на основната част от сградата. Това ще рече водопровод, канализация и техните съпровождащи инсталации. Всеки монтаж и вложен материал трябва да се провери от лицето или лицата по контрол на качеството.

    Проследява се цялостното законодателство както национално, така и на ниво Европейски съюз, което се отнася към оценката и влагането на нов материал в експлоатация. Обучението предвижда и проучване на цялата процедура, която се следва за внедряване на нов продукт на пазара, така че при известни съмнения към тази част на процеса да може да реагира адекватно. В тази връзка процедурата за внедряване на нов продукт трябва да се познава добре, защото е възможно да се предлагат нови продукти за използване в строителството.

    Функцията на представител на фирмата и управителя пред всички проверяващи и контролиращи органи също е особено важна за лицето, което ще премине обучение за контрол на качеството в строителството. При съответна проверка само това лице е упълномощено да общува с инспектори. От там произтича и още една функция за служителя, който ще може да изпълнява тази дейност. Според законите това лице може да бъде и управителя на фирмата, но той рядко изпълнява тази си функция. Обикновено мениджърите са заети или се занимават с други неща. Поради тази причина не успяват да са особено компетентни в такива специфични области. Съответно всяко представяне пред такава институция е съпроводено от прилежното и периодично водене на съответната документация. Лицето по контрол на качеството в строителството води многобройна и разнообразна документация за своята дейност и тази на свързаните с него длъжности. Основното е да може да докаже всяко свое действие пред проверяващите органи така, че то да е правилно зачетено и да не се случи неприятната ситуация, в която проверката да приключи с глоби или предписания. Най-важно е всеки вложен материал да има документация за произход и оценка.

дистанционно обучение за контрол на качеството в строителството

Дистанционен курс по ЗБУТ за Контрол на качеството в строителството

Предимства на дистанционното обучение по контрол на качеството

дистанционно обучение за контрол на качеството в строителството

Дистанционното обучение е тенденция, която се налага в последните години в много направления. Тя набира все повече привърженици, защото има много предимства. Навлязла е и като избор за всеки работодател, който се нуждае от дистанционно обучение по ЗБУТ за своите служители по една или друга причина.

Има много митове, които съпътстват този вид обучение, но не всички от тях отговарят на истината. Когато се касае за контрол на качеството на вложените материали е много важно обучението да е на ниво, тъй като допуснатите грешки могат да доведат до много сериозни последствия като резултат.

Основната причина да се избягва все още дистанционната форма на обучение по ЗБУТ, е предразсъдъкът, че едва ли не трябва да си експерт в сферата на компютрите, за да се справиш успешно съвсем не отговаря на истината, защото дистанционното обучение не винаги е свързано с компютърни умения или с компютър въобще. Когато се регистрирате успешно в сайта на някой център за обучение, получавате видео лекции и материали или класически такива на хартия. За всеки има по нещо така както би било най-удобно и достъпно.

Болшинството от хората смятат, че дистанционното обучение няма тази тежест. Всъщност обучението по ЗБУТ се подчинява на едни и същи правила, наредби, следва едни и същи конспекти и изисквания за успешно преминат курс.

Освен всичко по-горе то носи и много предимства. Като например огромното пестене на време и удобството да четете и да се подготвяте в удобна обстановка, например от дома си. Съответно отпадат разходите за командировки и път, които в по-големите фирми, където трябва да се обучат повече хора, се оказват едно доста сериозно перо за разход.

Няма да е грешка да се спомене и че не е нужно да се прекъсва производствения процес с постоянни отсъствия, за да се ходи на курсове и изпити.